Ersin TORUNOĞLU
Kişisel Web Sitesi

 
 
Bu Gün : 0  
En Çok : 102
 
Ortalama : 26  
Toplam : 16266  
 
Tarihte Bugün Neler Oldu
 
 
 Faydalı Bilgiler

Mezuniyet İşlemler

Yüz yüze eğitimimi bitirdim. Neden mezun olamıyorum?

Yüz yüze eğitimi bitirmek tek başına mezun olmak için yeterli değildir. Döneminizin en az sekiz olması ve zorunlu ortak dersinizin kalmaması gerekiyor.

Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?

Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler seçmiş olduğu bölümün meslek derslerini yüz yüze eğitimle başarılı bir şekilde bitirmeleri halinde mezuniyetleri yapılır. Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler ALAN derslerinden sorumlu tutulmazlar. Meslek Lisesi ara sınıflarından gelerek Mesleki Açık öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, Mesleki Açık öğretim Lisesinden mezun olabilmeleri için diğer şartları (kredi, dönem) taşısalar dahi Mesleki Açık öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmaları gerekmektedir. Zorunlu dersleri olmasa dahi en az bir seçmeli dersten sınava girmeleri gerekmektedir. Mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır. Alanlara göre gerekli mezuniyet kredilerini görmek için tıklayınız.

Mesleki Açık öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

Mesleki Açık öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

Mezun oldum. Geçici Mezuniyet Belgesini nasıl alabilirim?

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini kayıtlı oldukları yüz yüze kurumlarından alabilirler.

Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

Dönem sonunda mezun olan Mesleki Açık öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Ä°linizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu MAOL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz. Diplomasını teslim alamaya gidecek öğrencimiz yanında içinde bulunulan yıl için belirlenen Diploma Harç ücretini yatırdıklarını gösteren dekontla başvurmaları gerekmektedir. şayet öğrencimiz Mesleki Açık öğretim Lisesinden çıkma Belgesi aldı ise Diploma Harç ücretini yatırmadan çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

Çıkma Belgesini kaybettim, ne yapmalıyım?

Mesleki Açık öğretim Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, bir dilekçe ile Mesleki Açık öğretim Lisesine veya kayıtlı olduğunuz okul müdürlüğüne (şahsen veya noterden vekil tayin edilen kişinin) başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

öğrencilerimizin Mesleki Açık öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Mesleki Açık öğretim Lisesi Müdürlüğüne veya yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

Diplomam, Halk Eğitim Merkezi tarafından Mesleki Açok öğretim Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş. Diplomamı almak için ne yapmalıyım ?

Mesleki Açık öğretim Lisesinden 2005 yılından önce mezun olmuş ve diplomasını süresi içersinde alamayıp Mesleki Açık öğretim Lisesine iade edilen öğrencilere ait söz konusu diplomalar şahsen veya posta ile Mesleki Açık öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir. şahsen başvurularda diplomayı öğrencinin yerine bir başkası alacaksa, alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitim Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir. Not: Diploma veya çıkma Belgesi için başvuracak öğrencilerin içinde bulunulan yıl için belirlenen diploma harcının ilgili bankaya (T.C. Ziraat Bankası- Halk Bankası-Vakıflar Bankası) yatırıldığını gösteren dekont ile başvurmaları gerekmektedir.

Geçici Mezuniyet Belgesi ile üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

Geçici Mezuniyet Belgesi ile üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.

Üniversite sınavlarına nereden başvuru yapabilirim?

Mezun olmuş ve diplomasın ı almış öğrenciler herhangi bir orta öğretim kurumundan (liseden) mezun olamamış öğrenciler ise yüz yüze eğitim aldıkları okullardan başvuru yapabilirler.

Üniversite başvurularında hangi kodları kullanmalıyım?

üniversite başvurularında Mesleki Açık öğretim Lisesinin kodlarını kullanmalısınız. Yüz yüze eğitim aldığınız okul kodlarını yazar iseniz orta öğretim başarı puanlarınız değerlendirilemez. Buna lütfen dikkat ediniz.

Kaynak: http://www.maol.meb.gov.tr/ 27.01.2017

Bu sayfada yer alan bilgiler resmi degildir, bilgi amaclidir.

 
 
v1